Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 6 Trường THCS Thanh Xuân Nam năm 2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 6 Trường THCS Thanh Xuân Nam năm học 2018 – 2019.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 6 Trường THCS Thanh Xuân Nam năm học 2018 – 2019; Thời gian làm bài 90 phút; Đề kiểm tra gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3 (2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ \widehat{xOy}=70^0,\ \widehat{xOz}=140^0

  1. Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
  2. Tính số đo góc yOz
  3. Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?
  4. Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox. Tính số đo của \widehat{mOz}

Bài 4 (0,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau: M=\dfrac{3^2}{2.5}+\dfrac{3^2}{5.8}+\dfrac{3^2}{8.11}+...+\dfrac{3^2}{98.101}

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN