Đề kiểm tra học kì 1 Toán 7 Trường THCS Mai Lâm năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 7 Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Đông Anh Trường THCS Mai Lâm năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 7 Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Đông Anh Trường THCS Mai Lâm năm học 2021 – 2022; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 3: (1đ ). Cho biết 10 công nhân xây một ngôi nhà trong 60 ngày. Hỏi với 15 công nhân xây xong ngôi nhà hết bao nhiêu ngày? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau).

Câu 4: (2.5 đ ). Cho ΔABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho AB = BE.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN