Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ 2 Toán 7 năm 2019

Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ 2 môn Toán 7 được Ươm mầm sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 7. Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ 2 môn Toán 7 này sẽ giúp các bạn ôn tập và nâng cao kiến thức trong chương trình giữa học kì 2 lớp 7. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 2.( 2,0 điểm) Thời gian làm một bài tập Toán của một số học sinh lớp 7 ( tính bằng phút ) được thống kê bởi bảng sau:

  1. Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị của dấu hiệu ?
  2. Lập bảng tần số. Tính số trung bình cộng ?
  3. Tìm mốt của dấu hiệu ?

Bài 3.(4,0 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. kẻ BD vuông góc với AC. CE vuông góc với AB ( D ). BD cắt CE tại I; tia AI cắt BC tại H.

  1. Chứng minh ΔABD=ΔACE
  2. Chứng minh AI là tia phân giác của góc BAC và AH vuông góc với BC.
  3. Cho AB = 10cm; BC = 12cm , tính độ dài AH.
  4. Chứng minh DE song song với BC.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN