Đề thi Toán 7 giữa học kì 1 từ năm 2015 – 2019 Trường THCS Tô Hoàng

Đề thi Toán 7 giữa học kì 1 từ năm 2015 – 2019 Trường THCS Tô Hoàng

Đề thi Toán 7 giữa kì 1 Trường trung học cơ sở Tô Hoàng từ năm học 2015 đến 2019; thời gian làm bài 90 phút; bao gồm 2 phần: Phần I là lý thuyết kết hợp trắc nghiệm; Phần II là tự luận. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 4 (1,5 điểm) Số cây ba tổ trồng tỉ lệ với số học sinh của mỗi tổ, tổng số cây cả ba tổ trồng được là 108 cây. Tìm số cây mỗi tổ trồng được, biết tổ 1 có 7 học sinh, tổ 2 có 8 học sinh và tổ 3 có 12 học sinh.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích”; và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN