Đề kiểm tra học kì 1 Toán 7 Trường THCS Tô Hoàng năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 7 Phòng giáo dục và đào tạo Quận Hai Bà Trưng Trường THCS Tô Hoàng năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 7 Phòng giáo dục và đào tạo Quận Hai Bà Trưng Trường THCS Tô Hoàng năm học 2021 – 2022; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 3: Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây của trường. Ba lớp 7A, 7B, 7C tham gia trồng cây trong vườn trường. Biết số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ thuận với 3; 5; 7 và lớp 7A trồng được ít hơn lớp 7C là 28 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN