Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận năm 2019

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận năm 2019.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận năm 2019; Thời gian làm bài 120 phút; Đề thi thử gồm 4 câu hỏi. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3. (2,0 điểm)

  1. Rút gọn biểu thức: [latexpage]$P=\left(\dfrac{\sqrt{a}}{2}-\dfrac{1}{2\sqrt{a}}\right).\left(\dfrac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}+1}-\dfrac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1}\right)$[latexpage]
  2. Chứng minh rằng phương trình [latexpage]$x^2-2(m-1)x+2m-4=0$[latexpage] luôn có hai nghiệm phân biệt [latexpage]$x_1,\ x_2$[latexpage]. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức [latexpage]$A=x_1^2+x_2^2$[latexpage]

Bài 4. (4,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại C nội tiếp trong đường tròn tâm O, đường kính [latexpage]$AB=2R,\ \widehat{ABC}=60^0$[latexpage].Gọi H là chân đường cao hạ từ C xuống AB, K là trung điểm đoạn thẳng AC. Tiếp tuyến tại B của đường tròn tâm O cắt AC kéo dài tại điểm D

  1. Chứng minh tứ giác CHOK nội tiếp trong một đường tròn.
  2. Chứng minh rằng: [latexpage]$AC.AD=4R^2$[latexpage]
  3. Tính theo R diện tích phần tam giác ABD nằm ngoài hình tròn tâm O

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”; các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Add a Comment

Your email address will not be published.