Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bến Tre năm 2019

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bến Tre năm 2019.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bến Tre năm 2019; Thời gian làm bài 120 phút; Đề thi thử gồm 6 câu hỏi. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 5. (1,5 điểm)

  1. Sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020; học sinh hai lớp 9A và 9B tặng lại thư viện trường 738 quyển sách; gồm hai loại sách giáo khoa và sách tham khảo. Trong đó, mỗi học sinh lớp 9A tặng 6 quyển sách giáo khoa và 3 quyển sách thâm khảo, mỗi học sinh lớp tặng 5 quyển sách giáo khoa và 4 quyển sách tham khảo. Biết số sách giáo khoa nhiều hơn số sách tham khảo là 166 quyển. Tính số học sinh của mỗi lớp.
  2. Một bồn chứa xăng đặt trên xe gồm hai nửa hình cầu có đường kính và một hình trụ có chiều dài (hình vẽ). Tính thể tích của bồn chứa xăng (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy).

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”; các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN