Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Quảng Bình năm 2019

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Quảng Bình năm 2019.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Quảng Bình năm 2019; Thời gian làm bài 120 phút; Đề thi thử gồm 4 câu hỏi. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 4. (1,0 điểm) Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn x+y=\dfrac{2020}{2019}. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=\dfrac{2019}{x}+\dfrac{1}{2019y}

Câu 5. (3,5 điểm) Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O, ta kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Trên cung nhỏ BC lấy một điểm M (M\neq B,\ M\neq C), kẻ MI\perp AB,\ MK\perp AC (I\in AB,\ K\in AC)

  1. Chứng minh AIMK là tứ giác nội tiếp đường tròn
  2. Kẻ MP\perp BC(P\in BC).Chứng minh rằng
  3. Xác định vị trí của M trên cung nhỏ BC để tích MI.MK.MP đạt giá trị lớn nhất.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”; các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Add a Comment

Your email address will not be published.