Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Đắk Lắk năm 2021; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 4 (3,5 điểm) Trên nửa đường tròn tâm O đường kính AB với AB=2022, lấy điểm C (C khác A và B), từ C kẻ CH vuông góc AB (H∈AB). Gọi D là điểm bất kì trên đoạn CH (D khác C và H, đường thẳng AD cắt nửa đường tròn tại điểm thứ hai E.

1) Chứng minh tứ giác BHDE là tứ giác nội tiếp.

2) Chứng minh: AD.EC=CD.AC.

3) Chứng minh: AD.AE+BH.BA=2022².

4) Khi điểm C di động trên nửa đường tròn (C khác A, B và điểm chính giữa cung AB), xác định vị trí điểm C sao cho chu vi tam giác COH đạt giá trị lớn nhất.

Câu 5 (1,0 điểm) Cho a≥1348, b≥1348. Chứng minh rằng: a²+b²+ab≥2022(a+b).

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN