Đáp án đề thi vào 10 THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2021

Đáp án đề thi vào 10 THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2021 – Đề 90 phút.

Đáp án đề thi vào 10 THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2021 – Đề 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài II (2,5 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.

  1. Một tổ sản xuất phải làm xong  bộ đồ bảo hộ y tế trong một số ngày quy định. Thực tế, mỗi ngày tổ đó đã làm nhiều hơn  bộ đồ bảo hộ y tế so với số bộ đồ y tế phải làm trong 1 ngày theo kế hoạch. Vì thế  ngày trước khi hết hạn, tổ sản xuất đã làm xong  bộ đồ bảo hộ y tế. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày tổ đó phải sản xuất bao nhiêu bộ đồ bảo hộ y tế. (Giả định rằng số bộ bảo hộ y tế mà tổ đó phải làm mỗi ngày bằng nhau).
  2. Một thùng nước có dạng hình trụ với chiều cao , bán kính đáy là . Người ta sơn toàn bộ phía mặt ngoài xung quanh của thùng nước này (trừ hai mặt đáy). Tính diện tích bề mặt được sơn của thùng nước (Lấy π≈3,14)

Bài IV (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường tròn tâm C, bán kính CA. Từ điểm B kẻ tiếp tuyến CM với đường tròn (C;CA) (M là tiếp điểm, M và A nằm khác phía đối với đường thẳng BC).

1) Chứng minh bốn điểm A, C, M và B cùng thuộc một đường tròn.

2) Lấy điểm N thuộc đoạn thẳng AB (N khác A, N khác B). Lấy điểm P thuộc tia đối của tia MB sao cho MP=AN. Chứng minh tam giác CPN là tam giác cân và đường thẳng AM đi qua trung điểm của đoạn thẳng NP.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN