Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2021; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 6. Một nhóm học sinh dự đinh làm 360 chiếc mũ chắn giọt bắn trong một thời gian nhất định để ủng hộ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thực tế, mỗi ngày nhóm học sinh làm vượt mức 12 chiếc mũ so với dự định. Vì vậy, nhóm đã làm xong trước thời gian dự định hai ngày và làm thêm đưọc 4 chiếc mũ. Hỏi theo dự định, mỗi ngày nhóm học sinh làm được bao nhiêu chiếc mũ ?

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BC=10cm và sin ACB=3/5. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC và AH.

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(1;2). Xác định vi trí tương đối của đường tròn (M;1) và các trục toạ độ.

Câu 9. Cho đường tròn (O) và dây cung MN (MN không phải là đường kinh). Lấy điểm K thuộc đoạn thẳng MN sao cho KM>KN (K≠N). Gọi I là điểm chính giữa của cung nhỏ MN. Đường thẳng IK cắt đường tròn (O) tại điểm E (E≠I). Tiếp tuyến với đường tròn (O) tại điểm E cắt đường thẳng MN tại điểm F.

  1. Chứng minh NKE=IME;
  2. Gọi P là điểm đối xứng với điểm K qua F. Đường thẳng PE cắt đường tròn (O) tại điểm Q(Q≠E). Chứng minh IQ là đường kính của đường tròn (O).

Câu 10. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) (AB<AC). D là điểm nằm trên cung nhỏ BC (D≠B, DB<DC). Lấy điểm E thuộc đoạn thẳng AD sao cho AE>ED (E≠D). Đường tròn đường kính ED cắt đường tròn (O) tại điểm F (F≠D, F≠B, F≠C). Đường thẳng DO và AF cắt đường tròn đường kính ED lần lượt tại các điểm M, N (M≠D, N≠F). Kẻ đường kính DK của đường tròn (O).

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN