Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Hải Dương năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Hải Dương năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Hải Dương năm 2021; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 4 (3,0 điểm):

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O;R) và hai đường cao AE, BF cắt nhau tại H (E∈BC, F∈AC).

  1. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, E, F cùng nằm trên một đường tròn.
  2. Chứng minh rằng: OC⊥EF.
  3. Cho tam giác ABC có góc B, C là các góc nhọn và có diện tích không đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=2BC²+AC²+AB².

Câu 5 (1,0 điểm):

Cho các số thực dương x, y thỏa mãn: [latexpage]$\sqrt{y}(y+1)-6x-9=(2x+4)\sqrt{2x+3}-3y$[latexpage]. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: M=xy+3y-4x²-3.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN