Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Hải Phòng năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Hải Phòng năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Hải Phòng năm 2021; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3 (2,5 điểm). Bài toán có nội dung thực tế:

Lúc 9 giờ sáng, một xe ô tô khởi hành từ A đến B với vận tốc không đổi trên cả quãng đường là 55 km/h. Sau khi xe ô tô này đi dược 20 phút thì cũng trên quãng đương đó, một xe ô tô khác bắt đầu đi từ B về A với vận tốc không đổi trên cả quãng đường là 45 km/h. Hỏi hai xe ô tô gặp nhau lúc mấy giờ? Biết quãng dường AB dài 135km.

Bài 4 (0,75 điểm) Một vật thể đặc bằng kim lọi dạng hình trụ có bán kính đường tròn đáy và chiều cao đều bằng 6 cm. Người ta khoan xuyên qua hai mặt đáy của vột thể đó theo phương vuông góc với mặt đáy, phần bị khoan là một lỗ hình trụ có bán kính đường tròn đáy bằng 2 cm(Hình 1). Tính thể tích phần còn lại của vật thể đó.

Bài 5 (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE và CF của ΔABC cắt nhau tại H.

  1. Chứng minh BCEF và CDHE là các tứ giác nội tiếp.
  2. Chứng minh EB là tia phân giác của góc FED và ΔBFE đồng dạng với ΔDHE.
  3. Giao điểm của AD với đường tròn (O) là I (I≠A), IE cắt đường tròn (O) tại K (K≠I). Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng EF. Chứng minh rằng ba điểm B, M, K thẳng hàng.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN