Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Ninh Bình năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Ninh Bình năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Ninh Bình năm 2021; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 4 (3,5 điểm)

  • Cho đường tròn tâm O và điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Từ A vẽ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm)

a) Chứng minh tứ giác ABOC là tứ giác nội tiếp.

b) Vẽ cát tuyến ADE không đi qua tâm O của đường tròn (D nằm giữa A và E). Gọi M là trung điểm của DE. Chứng minh MA là tia phân giác của góc BMC.

  • Một dụng cụ đựng chất lỏng có dạng hình trụ với chiều cao bằng 3 dm và bán kính đáy bằng 2 dm. Dụng cụ này đựng được bao nhiêu lít chất lỏng? (Bỏ qua độ dày của thành và đáy dụng cụ; lấy π≈3,14).

Câu 5 (1,0 điểm)

  1. Tìm tất cả các cặp số nguyên (x,y) thỏa mãn phương trình x²+2y²+2xy=1.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN