Đề khảo sát vào lớp 10 Trường THCS Trưng Vương năm học 2022 – 2023

Đề thi khảo sát vào lớp 10 Trường THCS Trưng Vương năm học 2022 – 2023

Đề thi khảo sát vào lớp 10 Trường THCS Trưng Vương năm học 2022 – 2023; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi thử vào 10.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài IV (3,0 điểm)

Cho đường tròn (O) đường kính BC. Trên tia đối của tia CB lấy điểm . Từ D kẻ tiếp tuyến DA tới (O), A là tiếp điểm. Từ A kẻ dây AE của đường tròn(O) , vuông góc với BC tại M, kẻ đường cao AH của tam giác ABE, AH cắt BC tại F.

1) Chứng minh 4 điểm E, M, F, H cùng thuộc một đường tròn.

2) Chứng minh AC là phân giác của góc MAD và tứ giác AFEC là hình thoi.

3) Gọi I là trung điểm của đoạn thằng AH, kéo dài BI cắt  tại điểm thứ hai là K, AK cắt BD tại . Chứng minh N là trung điểm của đoạn thẳng MD.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN