Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Đà Nẵng năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Đà Nẵng năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Đà Nẵng năm 2021; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

 

Bài 4. (1,5 điểm)

  1. Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 2021 và hiệu của số lớn và số bé bằng 15.
  2. Một địa phương lên kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 12000 người trong một thời gian quy định. Nhờ cải tiến phương pháp nên mỗi giờ xét nghiệm được thêm 1000 người. Vì thế, địa phương này hoàn thành sớm hơn kế hoạch là 16 giờ. Hỏi theo kế hoạch, địa phương này phải xét nghiệm trong thời gian bao nhiêu giờ?

Bài 5. (3,5 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC (AB<AC), các đường cao BD, CE (D∈AC, E∈AB) cắt nhau tại H.

  1. Chứng minh rằng tứ giác BEDC nội tiếp.
  2. Gọi M là trung điểm của BC. Đường tròn đường kính AH cắt AM tại điểm G (G khác A). Chứng minh rằng AE.AB=AG.AM
  3. Hai đường thẳng DE và BC cắt nhau tại K. Chứng minh rằng MGA=GCM và hai đường thẳng nối tâm hai đường tròn ngoại tiếp hai tam giác MBE, MCD song song với đường thẳng KG.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN