Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 huyện Xuân Trường – Nam Định năm 2021

Đáp án đề thi thử tuyển sinh vào 10 huyện Xuân Trường – Nam Định năm 2021

Đáp án đề thi thử tuyển sinh vào 10 huyện Xuân Trường – Nam Định năm 2021; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 4. (1,5 điểm)

  1. Cho nửa đường tròn tâm, đường kính. Trên nửa đường tròn lấy điểm A sao cho . Khi , tính diện tích phần hình được tô đậm trong hình vẽ bên. (Kết quả làm tròn đến chữ thập phân thứ hai)
  2. Cho đường tròn (O) và một điểm A nằm ngoài đường tròn đó. Từ A kẻ các tiếp tuyến AM và AN với đường tròn (O) ( M, N là các tiếp điểm), đường thẳng AO cắt MN tại B và cung lớn MN tại C. Gọi D là chân đường vuông góc kẻ từ M xuống NC. Qua B kẻ đường thẳng song song với NC cắt MD tại E. Tia CE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F.
    1. Chứng minh tứ giác EBFM nội tiếp và .
    2. Gọi I là giao điểm của MF và AC. Chứng minh.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN