Đáp án đề thi thử vào 10 Trường THCS Tô Hoàng ngày 02/06/2021

Đáp án đề thi thử vào 10 Trường THCS Tô Hoàng ngày 02/06/2021

Đáp án đề thi thử vào 10 Trường THCS Tô Hoàng ngày 02/06/2021; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài II (2,0 điểm) Giải các bài toán có ứng dụng thực tiễn

  1. Hai tổ may theo kế hoạch phải may 1500 chiếc khẩu trang để cung cấp cho phòng, chống dịch Covid-19. Thực tế tổ I đã may vượt kế hoạch 10%; tổ II vượt kế hoạch 15% nên cả hai tổ đã may được 1690 chiếc khẩu trang. Theo kế hoạch mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc khẩu trang?
  2. Một người thợ làm một cái bồn inox hình trụ chứa đầy được 3m³ nước, biết chiều cao của bồn là 1,5m. Hỏi đường kính đáy của bồn nước là bao nhiêu m? (lấy π≈3,14; kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2, bỏ qua độ dầy của vỏ bình).

Bài IV. (3,0 điểm) AO cắt BK tại G, tính độ dài đoạn AG theo R.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN