ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TOÁN 6 THCS TÔ HOÀNG NĂM 2021

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 Trường THCS Tô Hoàng năm 2021

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 Trường THCS Tô Hoàng năm 2021; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3 (1,5 điểm):

Hưởng ứng phong trào may khẩu trang để ủng hộ các địa phương bị dịch Covid -19, ba tổ sản xuất may được 1400 chiếc khẩu trang. Tổ thứ nhất may được \dfrac{2}{5} số khẩu trang, tổ thứ hai may được 60% số khẩu trang còn lại. Hỏi mỗi tổ sản xuất may được bao nhiêu chiếc khẩu trang?

Bài 4 (2,5 điểm):

Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \widehat{xOy}=30^o\widehat{xOz}=60^o

  1. Tính số đo \widehat{yOz}?
  2. Tia Oy có là tia phân giác của \widehat{xOz} không ? Vì sao?
  3. Gọi Om là tia đối của tia Ox, Ot là tia phân giác của \widehat{mOz}. Chứng tỏ \widehat{xOy}\widehat{mOt} là hai góc phụ nhau.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN