Đề khảo sát HK 2 Toán 6 quận Ba Đình năm học 2003 – 2004

Đề khảo sát HK 2 Toán 6 quận Ba Đình năm học 2003 – 2004.

Đề khảo sát HK 2 Toán 6 quận Ba Đình năm học 2003 – 2004; Thời gian làm bài 90 phút; Đề kiểm tra gồm 5 câu hỏi. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 4 (2 điểm): Lớp 6A có số học sinh giỏi chiếm \dfrac{1}{7} số học sinh cả lớp; số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi 3 học sinh. Hãy tính số học sinh lớp 6A, biết số học sinh khá chiếm \dfrac{3}{14} số học sinh cả lớp

Bài 5 (2 điểm): Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \widehat{xOy}=130^0;\ \widehat{xOz}=60^0.

  1. Tính số đo \widehat{yOz}
  2. Vẽ tia Om là tia phân giác của \widehat{yOz}. Tính \widehat{xOm}

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN