Đề kiểm tra HK 2 Toán 6 quận Ba Đình năm học 2005 – 2006

Đề kiểm tra HK 2 Toán 6 quận Ba Đình năm học 2005 – 2006.

Đề kiểm tra HK 2 Toán 6 quận Ba Đình năm học 2005 – 2006; Thời gian làm bài 90 phút; Đề kiểm tra gồm 2 phần: Phần I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 2 điểm): Em hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau; Phần II TỰ LUẬN. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3 (1,5 điểm): Học kì I, số học sinh giỏi  của lớp 6A bằng [latexpage]$\dfrac{3}{7}$[latexpage] số học sinh còn lại. Sang học kì II, có thêm 5 bạn nữa đạt học sinh giỏi nên số học sinh giỏi băng [latexpage]$\dfrac{2}{3}$[latexpage] số học sinh còn lại. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh? Học kì II lớp 6A có bao nhiêu học sinh giỏi?

Bài 4 (2 điểm): Cho tia Ox và Oy là hai tia đối nhau, vẽ tia Oz sao cho [latexpage]$\widehat{xOz}=40^0$[latexpage];

  1. Tính số đo [latexpage]$\widehat{yOz}$[latexpage]
  2. Vẽ tia Ot là tia phân giác của [latexpage]$\widehat{yOz}$[latexpage]. Tính góc [latexpage]$\widehat{tOz}$[latexpage]
  3. Trong ba tia Ox, Ot, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN