Đề thi học kì 2 môn Toán 6 Trường THCS Ngọc Lâm

Đề thi học kì 2 môn Toán 6 Trường THCS Ngọc Lâm năm học 2015 – 2016.

Đề thi học kì 2 môn Toán 6 Trường trung học cơ sở Ngọc Lâm năm học 2015 – 2016; thời gian làm bài 90 phút; bao gồm 2 phần: Phần I là lý thuyết kết hợp trắc nghiệm với 4 câu hỏi; Phần II là tự luận gồm 5 bài toán. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 5: (2 điểm) Lớp 6A có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình; Số học sinh giỏi chiếm \dfrac{1}{5} số học sinh cả lớp; số học sinh khá bằng \dfrac{5}{8} số học sinh còn lại. Tính số học sinh mỗi loại của lớp?.
Bài 6: (1,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox; Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 60^0, góc xOz = 135^0.

  1. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?
  2. Tính góc yOz ?

Bài 7: (0,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức

A=\dfrac{2}{2.5}+\dfrac{2}{5.8}+\dfrac{2}{8.11}+...+\dfrac{2}{92.95}+\dfrac{2}{95.98}

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN