Đề thi Toán 6 cuối học kì 1 – Sách Cánh Diều (50%TN-50%TL)

MA TRẬN VÀ ĐỀ THI TOÁN 6 CUỐI HỌC KÌ 1 – SÁCH CÁNH DIỀU

Đề thi Toán 6 cuối học kì 1 – Sách Cánh Diều (50%TN-50%TL)

Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 21. (1,0 điểm)

  1. Tìm ước chung của 9 và 15.
  2. Tìm bội chung nhỏ nhất của 24, 40 và 168.

Câu 22. (1,5 điểm) Quan sát độ trung bình các thành phố ở Canada vào tháng 1 được minh họa bởi nhiệt kế ở hình sau và trả lời các câu hỏi:

  1. Nhiệt độ trung bình của thành phố Darwin là bao nhiêu độ C? Đọc và viết số đo nhiệt độ đó.
  2. Nhiệt độ trung bình của thành phố Canberra là bao nhiêu độ C? Đọc và viết số đo nhiệt độ đó.
  3. Trong các thành phố trên, thành phố nào có nhiệt độ trung bình dưới ?

Câu 23. (1,5 điểm) Một ngôi nhà có bãi cỏ bao quanh như hình dưới đây:

  1. Hãy vẽ lại hình trên.
  2. Hãy tính diện tích bãi cỏ.
  3. Nếu mỗi túi hạt giống cỏ gieo vừa đủ trên đất thì cần bao nhiêu túi hạt giống để gieo hết bãi cỏ?

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN