Đề kiểm tra Toán 6 giữa học kì 1 sách Cánh Diều (40%TN – 60%TL)

MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 GIỮA HỌC KÌ 1 – SÁCH CÁNH DIỀU

Ma trận đề và kiểm tra Toán 6 giữa học kì 1 sách Cánh Diều; ĐỀ 5 – SỐ HỌC VÀ HÌNH HỌC (40%TN – 60%TL)

Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 1: Số sau đây được viết như thế nào: “Ba trăm hai mươi bảy tỉ bốn trăm chín mươi triệu không trăm ba mươi mốt nghìn năm trăm tám mươi bảy”?

  1. 327490031587
  2. 32749031587
  3. 327409031587
  4. 300274931587

Câu 13: Câu nào sai trong các phát biểu sau?

  1. Trong hình chữ nhật: Hai cặp cạnh đối diện song song.
  2. Trong hình bình hành: Hai cặp cạnh đối diện song song.
  3. Trong hình thoi: Hai cặp cạnh đối diện song song.
  4. Trong hình thang cân: Hai cặp cạnh đối diện song song.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN