ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 TOÁN 6 HOÀNG HOA THÁM

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 6 Trường THCS Hoàng Hoa Thám năm học 2011 – 2012.

Đề kiểm tra học kì 2 của Trường THCS Hoàng Hoa Thám bao gồm 2 phần: Phần I là trắc nghiệm gồm 4 câu hỏi; Phần II là tự luận gồm 5 bài toán. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3 (1,5 điểm). Tổng kết năm học 5 lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E có 56 em đạt học sinh giỏi. Số học sinh giỏi lớp 6A bằng [latexpage]$\drac{3}{7}$[latexpage] tổng số học sinh. Số học sinh giỏi lớp 6B chiếm [latexpage]$\drac{3}{8}$[latexpage] số học sinh còn lại. Số học sinh giỏi lớp 6C bằng [latexpage]$\drac{1}{3}$[latexpage] số học sinh giỏi của lớp 6A. Số học sinh giỏi lớp 6D bằng [latexpage]$\drac{1}{2}$[latexpage] số học sinh giỏi của lớp 6B. Tính số học sinh giỏi của lớp 6E.

Bài 4 (2 điểm). Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho  [latexpage]$\widehat{xOy}=55^0;\ \widehat{xOz}=110^0$[latexpage].

  1. a) Chứng tỏ tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
  2. b) Tính số đo [latexpage]$\widehat{yOz}$[latexpage]
  3. c) Tia Oy có là tia phân giác của [latexpage]$\widehat{xOz}$[latexpage] không? Vì sao?

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN