Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 7 Trường THCS Tô Hoàng năm 2021

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 7 Trường THCS Tô Hoàng năm 2021

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 7 Trường THCS Tô Hoàng năm 2021; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3 (1,0 điểm): Tìm tất cả các nghiệm của đa thức sau:

  1. f(x)=4-3x
  2. g(x)=-2x^2+8

Bài 4 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). BD là tia phân giác của góc B (D thuộc AC), từ D hạ DH vuông góc với BC (H thuộc BC).

  1. Tính BC biết AB = 3cm; AC = 4cm
  2. Chứng minh ΔBAD = ΔBHD và BD là đường trung trực của đoạn thẳng AH.
  3. Kẻ AK vuông góc BC tại K, gọi I là giao điểm của AK và BD. Chứng minh ΔAID cân.

Bài 5 (0,5 điểm)

Cho đa thức A(x)=ax^2+bx+c. Biết b = 5a + c. Chứng minh rằng: A(1).A(-3)\ge 0

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN