Đề thi học kì 2 Toán 6 Trường THCS Nguyễn Du năm học 2016 – 2017

Đề thi học kì 2 Toán 6 Trường trung học cơ sở Nguyễn Du năm học 2016 – 2017.

Đề thi học kì 2 Toán 6 Trường trung học cơ sở Nguyễn Du năm học 2016 – 2017 bao gồm 2 phần: Phần I là trắc nghiệm gồm 4 câu hỏi; Phần II là tự luận gồm 5 bài toán. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3: (1,5 điểm). Lớp 6A có 45 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Trong đó 40% số học sinh đạt loại khá. Số học sinh đạt loại giỏi bằng \dfrac{5}{9} số học sinh còn lại.

  1. Tính số học sinh loại trung bình của lớp 6A
  2. Biết số học sinh loại giỏi bằng \dfrac{5}{6} số học sinh nữ của lớp 6A. Tính tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và tổng số học sinh của lớp 6A.

Bài 4 (2 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Oz sao cho \widehat{xOy}=45^0,\ \widehat{xOz}=70^0

  1. Tính \widehat{yOz}
  2. Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox. Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa tia Oy, vẽ tia On sao cho \widehat{tOn}=55^0. Chứng minh: On là tia phân giác của \widehat{tOz}
  3. Tính \widehat{nOy}

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN