ĐỀ THI HỌC KỲ 2 TOÁN 6 HOÀNG HOA THÁM NĂM 2015

Đề thi học kì 2 môn Toán 6 Trường THCS Hoàng Hoa Thám năm học 2014 – 2015.

Đề thi học kì 2 Toán 6 của Trường THCS Hoàng Hoa Thám bao gồm 2 phần: Phần I là trắc nghiệm gồm 4 câu hỏi; Phần II là tự luận gồm 5 bài toán. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3: (2 điểm) Sơ kết học kì I, ba lớp 6A, 6B, 6C có tổng số 84 học sinh giỏi. Số học sinh giỏi lớp 6B bằng [latexpage]$\dfrac{1}{2}$[latexpage] tổng số; số học sinh giỏi lớp 6A bằng [latexpage]$\dfrac{4}{7}$[latexpage] số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi mỗi lớp.

Bài 4: (2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Ot sao cho [latexpage]$\widehat{xOy}=20^0$[latexpage] và [latexpage]$\widehat{xOt}=60)$[latexpage].

  1. Tính [latexpage]$\widehat{yOt}$[latexpage]?
  2. Tia Oy có phải là tia phân giác của [latexpage]$\widehat{xOt}$[latexpage] không?
  3. Gọi Om là tia đối tia Ox. Tính [latexpage]$\widehat{mOt}$[latexpage]?
  4. Gọi tia Oa là phân giác của [latexpage]$\widehat{mOt}$[latexpage]. Tính [latexpage]$\widehat{aOyt}$[latexpage]?

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN