Đề thi học kì 2 Toán 6 Hoàng Hoa Thám năm học 2013-2014

Đề thi học kì 2 môn Toán 6 Trường THCS Hoàng Hoa Thám năm học 2013 – 2014.

Đề thi học kì 2 Toán 6 của Trường THCS Hoàng Hoa Thám bao gồm 2 phần: Phần I là trắc nghiệm gồm 4 câu hỏi; Phần II là tự luận gồm 5 bài toán. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3: (2 điểm) Trong vườn có 1200 cây gồm 4 loại: cam, bưởi, xoài, ổi. Số cây cam chiếm 25% tổng số cây. Số cây bưởi chiếm \dfrac{4}{3} số cây cam. Số cây xoài chiếm 0,5 tổng số cây cam và cây bưởi. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây ổi.

Bài 4: (2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, vẽ tia Ob và Oc sao cho \widehat{aOb}=40^0\widehat{aOc}=80^0

  1. Trong ba tia tia Oa, Ob, Oc tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
  2. Chứng tỏ tia Ob là phân giác của \widehat{aOc}
  3. Gọi Om là tia đối tia Oa; vẽ tia On là phân giác \widehat{mOc}. Tính \widehat{bOn}

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN