Đề thi học kì 2 Toán 6 huyện Vĩnh Bảo năm học 2017 – 2018

Đề thi học kì 2 Toán 6 huyện Vĩnh Bảo năm học 2017 – 2018.

Đề thi học kì 2 Toán 6 huyện Vĩnh Bảo năm học 2017 – 2018; Thời gian làm bài 90 phút; Đề kiểm tra gồm 5 câu hỏi. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3: (2,5 điểm)

  1. Tìm x để giá trị phân số \dfrac{x-12}{4} và phân số \dfrac{1}{2} bằng nhau.
  2. Tìm giá trị nguyên của x thỏa mãn điều kiện 1<\dfrac{x}{3}<2
  3. Một lớp có 45 học sinh làm bài kiểm tra. Số bài lớp đó đạt điểm giỏi bằng \dfrac{1}{3} tổng số bài. Số bài đạt điểm khá bằng \dfrac{9}{10} số bài còn lại. Tính số bài đạt điểm trung bình, biết rằng lớp đó không có bài được điểm yếu và điểm kém.

Bài 4. (2,0 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA; vẽ tia OB sao cho góc AOB = 55^0; vẽ tia OC sao cho góc AOC = 110^0.

  1. Tính số đo góc BOC.
  2. Vẽ tia OB’ là tia đối của tia OA. Tính số đo góc BOB’.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN