Đề thi học kì 2 Toán 6 quận Ba Đình năm học 2017 – 2018

Đề thi học kì 2 Toán 6 quận Ba Đình năm học 2017 – 2018.

Đề thi học kì 2 Toán 6 quận Ba Đình năm học 2017 – 2018; Thời gian làm bài 90 phút; Đề kiểm tra gồm 5 câu hỏi. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3: (2,0 điểm).  Lớp 6A có 45 học sinh. Trong giờ sinh hoạt lớp, để chuẩn bị cho buổi dã ngoại tổng kết năm học, cô giáo chủ nhiệm đã khảo sát địa điểm dã ngoại em yêu thích với ba khu du lịch sinh thái: Đầm Long, Khoang Xanh, Đảo Ngọc Xanh. Kết quả thu được như sau: \dfrac{1}{3} số học sinh cả lớp lựa chọn đi Đầm Long, số học sinh lựa chọn đi Khoang Xanh bằng \dfrac{2}{3} số học sinh còn lại.

  1. Địa điểm nào được các bạn học sinh lớp 6A lựa chọn đi đông nhất?
  2. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh chọn đi Đảo Ngọc Xanh so với học sinh cả lớp.

Bài 4: (2,5 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, vẽ hai tia Ob và Oc sao cho \widehat{aOb}=60^0;\ \widehat{aOc}=120^0

  1. Tính số đo \widehat{bOc}.
  2. Chứng tỏ rằng: Ob là tia phân giác của \widehat{aOc}.
  3. Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oa, tia Om là tia phân giác của \widehat{cOt}. Chứng tỏ rằng: \widehat{bOc}\widehat{cOm} là hai góc phụ nhau.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN