ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN HUYỆN THANH TRÌ

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì năm học 2017 – 2018.

Đề kiểm tra học kì 2 của huyện Thanh Trì bao gồm 2 phần: Phần I là trắc nghiệm gồm 8 câu hỏi; Phần II là tự luận gồm 5 bài toán. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3. Một cuốn sách dày 480 trang. Ngày đầu Nam đọc \dfrac{5}{8} số trang. Ngày thứ hai Nam đọc tiếp được 60% số trang còn lại.

  1. Số trang mỗi ngày Nam đã đọc là bao nhiêu?
  2. Tìm tỉ số phần trăm của số trang sách còn lại sau hai ngày so với số trang của cuốn sách.

Bài 4. Cho hai tia Ox và Oy đối nhau. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz bằng \dfrac{4}{9} góc xOy.

  1. Tính số đo góc yOz?
  2. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ xy chứa tia Oz vẽ tia Om sao cho góc xOm bằng 1300. Tia Om có phải là tia phân giác góc yOz không? Vì sao?

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN