Đề thi giữa học kì 2 Toán 9 Ngọc Lâm năm học 2019 – 2020 (đáp án chi tiết)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 9 Trường Ngọc Lâm năm học 2019 – 2020

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 9 Trường Ngọc Lâm năm học 2019 – 2020; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 2: (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
Trong tháng đầu hai tổ sản xuất được 800 chi tiết máy. Sang tháng thứ hai, tổ I vượt mức 15%, tổ II vượt mức 20%, do đó cuối tháng cả hai tổ đã sản xuất được 945 chi tiết máy. Tính xem trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy

Bài 4: (3.5 điểm) Cho đường tròn ( O; R) và một điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho OA = 2R, Vẽ các tiếp tuyến AB, AC với (O; R), B và C là các tiếp điểm.
a) Chứng minh: 4 điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn
b) Kẻ đường kính BD của đường tròn ( O; R. Chứng minh: DC // OA
c) Đường trung trực của BD cắt AC và CD lần lượt tại M và N. Chứng minh: Tứ giác OCNA là hình thang cân.
d) Gọi I là giao điểm của OA và (O). K là giao điểm của tia MI và AB. Tính theo R diện tích tứ giác AKOM

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN