Trắc nghiệm Toán 9 Ôn thi giữa học kì 2 – Đề số 1

Trắc nghiệm Toán 9 có thời gian là 90 phút. Trọng tâm kiến thức xoay quanh các nội dung lý thuyết cơ bản giữa học kì 2 môn Toán lớp 9. Bài thi Trắc nghiệm Toán 9 lần này không giới hạn số lần làm bài. Để đạt được kết quả tốt, các em cần xem lại lý thuyết bài giảng đã học; hoặc làm đề trắc nghiệm trước (ĐÃ MỞ ĐÁP ÁN)

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI:
  • Các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng nhất.
  • Các câu hỏi điền từ (hoặc số) cần viết liền không dấu, giữa các từ (số) cách nhau bằng dấu .
  • Các câu hỏi sắp xếp thì nhấn giữ và kéo thả lên trên hoặc xuống dưới.
  • Các câu hỏi chứa các mệnh đề đúng sai cần chú ý đến từng cụm từ.
  • Đáp án dạng phân số như [latexpage]$\dfrac{2}{5}$[latexpage] thì ta điền vào ô trống là 2/5 hoặc 0,4 viết liền và không có khoảng cách. Nếu đáp án dạng phân số [latexpage]$-\dfrac{2}{5}$[latexpage] hay [latexpage]$\dfrac{-2}{5}$[latexpage] hay [latexpage]$\dfrac{2}{-5}$[latexpage] thì khi điền cũng chỉ viết -2/5 hoặc -0,4
  • Đáp số phải là phân số tối giản

[watupro 70]

[watupro-takings quiz_id=70 public =1  show_time-spent=0 show_percent=0 show_points_percent=0 show_title=0 show_dir=0 show_taker_name=0 show_date=0 show_Details=0 show_points=1  show_delete=0 show_percent_correct=0 show_name=1 show_id=0 show_email=0 show_grade=0 show_exam_title=0 show_percent_points=0 show_exam_id=0]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN