Đề khảo sát Toán 9 Trường Tây Sơn năm học 2021 – 2022 (đáp án chi tiết)

Đề khảo sát Toán 9 giữa học kì 2 Trường Tây Sơn năm học 2021 – 2022

Đề khảo sát Toán 9 giữa học kì 2 Trường Tây Sơn năm học 2021 – 2022; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài IV (3,5 điểm) Cho ΔABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Hai đường cao BD, CE cắt nhau tại H.
1) Chứng minh rằng: 4 điểm B, E, D, C cùng thuộc một đường tròn.
2) Chứng minh rằng: AE.AB = AD.AC.
3) Vẽ đường kính AK của đường tròn (O). Gọi I là trung điểm của BC.
a) Chứng minh rằng: ba điểm H, I, K thẳng hàng.
b) Chứng minh rằng: ED < 2OI.
Bài V (0,5 điểm): Cho hàm số bậc nhất: y=(m-1)x-m có đồ thị hàm số là d.
Tìm giá trị của m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng d lớn nhất.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN