Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 Quận Long Biên năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 Phòng giáo dục và đào tạo Quận Long Biên năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 Phòng giáo dục và đào tạo Quận Long Biên năm học 2021 – 2022; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 32. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là

A. Giao điểm của ba đường trung trực của tam giác.

B. Giao điểm của ba đường trung tuyến của tam giác.

C. Giao điểm của ba đường phân giác của tam giác.

D. Giao điểm của ba đường cao của tam giác.

Câu 39. Cho tam giác ABC vuông tại C nội tiếp đường tròn (O;OR) , có AC = R . Gọi K là trung điểm của dây cung BC, tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) cắt tia OK tại điểm D , nối C với D (hình vẽ). Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN