Đề cương HK 2 Toán 9 Trường THCS Dịch Vọng năm học 2017 – 2018

Đề cương hk 2 Toán 9 Trường THCS Dịch Vọng năm học 2017 – 2018.

Đề cương hk 2 Toán 9 Trường THCS Dịch Vọng năm học 2017 – 2018. Nội dung Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 9:

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Bài 6: Hai lớp 9A và 9B có tổng số 80 bạn. Trong đợt quyên góp sách ủng hộ các bạn HS vùng núi, bình quân mỗi bạn lớp 9A ủng hộ 3 quyển, mỗi bạn 9B ủng hộ 2 quyển. Vì vậy cả hai lớp ủng hộ tất cả 198 quyển. Tính số HS mỗi lớp

Bài 7: Một ca nô xuôi khúc sông A đến B dài 120km, rồi ngược dòng từ B về A hết 9 giờ. Tính vận tốc của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 3km/h.

Bài 8: Một ca nô xuôi dòng từ bến sông A đến bến sông B cách nhau 24km. Cùng lúc đó từ A về B một chiếc bè nứa trôi với vận tốc dòng nước là 4km/h. Khi đến B ca nô quay lại ngay và gặp bè nứa tại điểm C cách A là 8km. Tính vận tốc thực của ca nô.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN