Đề kiểm tra Toán 6 giữa học kì 1 sách Cánh Diều (20%TN – 80%TL)

MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 GIỮA HỌC KÌ 1 – SÁCH CÁNH DIỀU

Ma trận đề và kiểm tra Toán 6 giữa học kì 1 sách Cánh Diều; ĐỀ 3- SỐ HỌC VÀ HÌNH HỌC (20%TN – 80%TL)

Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 10: (1,0 điểm) Viết tập hợp A các số tự nhiên chẵn lớn hơn 6 và không vượt quá 24 bằng hai cách.

Câu 11: (1,0 điểm) Một nhà máy xuất khẩu lúa quý I và quý II được sản lượng lần lượt là 1578946 tấn và 1873027 tấn. Để hoàn thành kế hoạch cả năm là 6200000 tấn; thì hai quý cuối năm phải phấn đấu bao nhiêu sản lượng lúa?

Câu 13: (2,0 điểm) Bác Liên có một số sách. Khi bác xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ. Hỏi bác Liên có bao nhiêu cuốn sách biết số sách trong khoảng 200 đến 500.

Câu 14: (1,0 điểm) Một mảnh đất hình bình hành, biết cạnh đáy bằng 23m, mở rộng mảnh đất bằng việc tăng cạnh đáy mảnh đất này thêm 5m thì được mảnh đất hình bình hành mới có diện tích lớn hơn mảnh đất ban đầu là 115m². Tính diện tích mảnh đất hình bình hành ban đầu.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN