Đáp án đề thi thử vào 10 Trường THCS Tây Sơn – Đề 90 phút

Đáp án đề thi thử vào 10 Trường THCS Tây Sơn ngày 02/06/2021 – Đề 90 phút

Đáp án đề thi thử vào 10 Trường THCS Tây Sơn ngày 02/06/2021 – Đề 90 phút; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài II (2,0 điểm) Giải các bài toán có ứng dụng thực tiễn

  1. Một tàu thủy xuôi dòng trên một khúc sông từ bến A đến bến B dài 160 km. Sau đó, ngược dòng trên khúc sông đó đến địa điểm C cách bến B 144 km. Thời gian tàu thủy xuôi dòng ít hơn thời gian tàu thủy ngược dòng là 30 phút. Tính vận tốc riêng của tàu thủy biết vận tốc dòng nước là 4 km/h.
  2. Một hộp sữa hình trụ có đường kính đáy là 12 cm, chiều cao là 10 cm. Người ta dùng giấy làm tem mác dán xung quanh vỏ họp sữa. Tính diện tích giấy làm tem mác cần dùng để làm 1 lốc sữa (6 hộp) như vậy. (Không tính phần mép nối, lấy π≈3,14).

Bài IV. (3.5 điểm)

Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB cố định. Gọi C là điểm chính giữa cung AB và M là điểm bất kì thuộc cung AC, BM cắt OC tại D. Tiếp tuyến với nửa đường tròn (O) tại điểm M cắt đường thẳng CD tại điểm E. Chứng minh rằng: tâm đường tròn ngoại tiếp  luôn thuộc một đoạn thẳng cố định khi điểm M di động trên cung AC của đường tròn (O).

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN