Đề thi thử vào 10 lần 1 quận Tây Hồ năm 2022

Đề thi thử vào 10 lần 1 quận Tây Hồ năm học 2022 – 2023

Đề thi thử vào 10 lần 1 quận Tây Hồ năm học 2022 – 2023; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài II  điểm)

1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Tháng thứ nhất hai đội sản xuất làm được 1100 sản phẩm. Sang tháng thứ hai, đội I làm vượt mức 15% và đội II làm vượt mức 20% so với tháng thứ nhất, vì vậy cả hai đội đã làm được 1295 sản phẩm. Hỏi trong tháng thứ nhất mỗi đội làm bao nhiêu sản phẩm?

2) Người ta thả một cục đá vào cốc thủy tinh hình trụ có chứa nước, đá chìm hoàn toàn xuống phần chứa nước trong cốc. Em hãy tính thể tích cục đá đó biết diện tích đáy của cốc nước hình trụ là 16,5cm² và nước trong cốc dâng thêm 80mm.

Bài III (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình:

2) Cho phương trình x²-mx-m-1=0 (m là tham số). Tim các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 phân biệt thỏa mãn: x1^3+x2^3=-1;

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN