MA TRẬN VÀ ĐỀ THI TOÁN 6 GIỮA HỌC KÌ 2 – SÁCH CÁNH DIỀU

MA TRẬN VÀ ĐỀ THI TOÁN 6 GIỮA HỌC KÌ 2 – SÁCH CÁNH DIỀU

Đề kiểm tra toán 6 giữa học kì 2 sách Cánh diều có đáp án chi tiết. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 12: (2,0 điểm)
Theo yêu cầu của GVCN lớp 6D, bạn Bình lớp trưởng đã ghi lại số bạn đi học muộn của lớp trong ngày liên tiếp. Kết quả cho ở bảng sau:

1 1 0 2 1 0 0 2 1 0
0 0 1 1 0 3 0 1 0 0

Hãy tính xác xuất thực nghiệm của các sự kiện:
a) Một ngày không có bạn nào đi học muộn.
b) Một ngày có bạn đi học muộn.
Câu 13: (1,5 điểm) Cho đoạn thẳng AB có độ dài 6cm.
a) Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB.
b) Vẽ đoạn thẳng BC sao cho BC=4cm. So sánh độ dài của hai đoạn thẳng MB và BC.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN