MA TRẬN VÀ ĐỀ THI TOÁN 6 GIỮA HỌC KÌ 2 KẾT NỐI TRI THỨC

MA TRẬN VÀ ĐỀ THI TOÁN 6 GIỮA HỌC KÌ 2 – SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Đề kiểm tra toán 6 giữa học kì 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án chi tiết. Đề toán 6 giữa học kì 2 kntt. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 3 (1 điểm)
Ông Ba muốn lát gạch và trồng cỏ cho sân vườn. Biết diện tích phần trồng cỏ bằng 1/5 diện tích sân vườn và diện tích phần lát gạch là 36 m²
a) Tính diện tích sân vườn.
b) Giá 1m² cỏ là 50000 đồng, nhưng khi mua ông được giảm giá 5%. Vậy số tiền cần mua cỏ là bao nhiêu?
Câu 4 (2 điểm)
Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho:OA=3cm, OB=6cm.
a) Kể tên các tia trùng nhau gốc O, các tia đối nhau gốc A?
b) Điểm A có phải trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN