Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập cuối học kì 1 – ĐỀ 2

Trắc nghiệm Toán 7 thi hết học kì 1 có thời gian là 45 phút. Trọng tâm kiến thức xoay quanh các nội dung lý thuyết cơ bản cuối học kì 1 môn Toán lớp 7. Bài thi Trắc nghiệm Toán  lần này không giới hạn số lần làm bài. Để đạt được kết quả tốt, các em cần xem lại lý thuyết bài giảng đã học; hoặc làm đề trắc nghiệm trước (ĐÃ MỞ ĐÁP ÁN)

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI:
  • Các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng nhất.
  • Các câu hỏi điền từ (hoặc số) cần viết liền không dấu, giữa các từ (số) cách nhau bằng dấu .
  • Các câu hỏi sắp xếp thì nhấn giữ và kéo thả lên trên hoặc xuống dưới.
  • Đáp số phải là phân số tối giản.

TRẮC NGHIỆM TOÁN 7 ÔN THI CUỐI HỌC KÌ I - ĐỀ 2

Thời gian làm bài: 45 phút; Đề gồm 25 câu hỏi

Bạn cần đăng kí và đăng nhập để làm bài thi. Đăng nhập hoặc Đăng kí

Tên Ngày Điểm Thời gian làm bài
Nguyễn Thị Thu Hương 14/10/2022 21:31 2.80 00:04:01
Lê Nguyễn Tùng Anh 14/01/2022 10:13 9.20 00:32:21
7A- Anh Tứ 13/01/2022 20:02 0.00 00:00:06
Gửi tự động
(hết thời gian)
Trần Linh 12/01/2022 12:54 9.60 00:01:50
Ngọc Ly Trần Lê 12/01/2022 12:51 9.60 00:02:01
Ngọc Linh Trần 12/01/2022 12:32 8.40 00:03:31
Linh Trần 12/01/2022 12:26 0.00 00:00:05
Gửi tự động
(hết thời gian)
Linh Trần 11/01/2022 19:28 6.40 00:11:55
the doan 11/01/2022 16:50 7.60 00:17:24
09. Lê Nguyễn Khánh Hà 09/01/2022 23:37 6.80 00:25:42

Đang hiện 1 - 10 từ 55 hồ sơ

  tiếp tục

BÀI VIẾT LIÊN QUAN