Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2019

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2019.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2019; Thời gian làm bài 120 phút; Đề thi thử gồm 5 câu hỏi. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 3. (2,0 điểm)

  1. Theo kế hoạch, một xưởng may phải may xong 360 bộ quần áo trong một thời gian quy định. Đến khi thực hiện, mỗi ngày xưởng đã may nhiều hơn 4 bộ quần áo so với số bộ quần áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế xưởng đã hoàn thành kế hoạch trước 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may bao nhiêu bộ quần áo?
  2. Cho phương trình: x^2-(2m+1)x-3 ( là tham số). Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt x_1,\ x_2 với mọi m. Tìm các giá trị của m sao cho |x_1|-|x_2|=5x_1<x_2

 

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”; các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Add a Comment

Your email address will not be published.