Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Quảng Nam năm 2019

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Quảng Nam năm 2019; Thời gian làm bài 120 phút; Đề thi thử gồm 5 câu hỏi. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 3. (2,0 điểm)

  1. Giải phương trình: x^4+2x^2-8=0
  2. Cho phương trình x^2-(2m+1)x+m^2+1=0 (là tham số)

Tìm giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1,\ x_2 sao cho biểu thức P=\dfrac{x_1x_2}{x_1+x_2} có giá trị nguyên.

Câu 4. (3,5 điểm) Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 6cm.  Điểm N nằm trên cạnh CD sao cho DN = 2cm, P là điểm nằm trên tia đối của tia BC sao cho BP=DN

  1. Chứng minh \triangle ABP=\triangle ADN và tứ giác ANCP nội tiếp đường tròn
  2. Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tứ giác ANCP
  3. Trên cạnh BC, lấy điểm M sao cho \widehat{MAN}=45^0. Chứng minh MP=MN và tính diện tích tam giác.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”; các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Add a Comment

Your email address will not be published.