Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 6 THCS Minh Khai năm học 2017 – 2018

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 6 Trường THCS Minh Khai năm học 2017 – 2018.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 6 Trường THCS Minh Khai năm học 2017 – 2018; Thời gian làm bài 90 phút; Đề kiểm tra gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3. (2,5 điểm) Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho [latexpage]$\widehat{xOy}=65^0$[latexpage] và [latexpage]$\widehat{xOz}=130^0$[latexpage]

  1. Tia nào nằm giữa trong ba tia Ox, Oy, Oz? Vì sao? Tính [latexpage]$\widehat{yOz}$[latexpage]
  2. Tia Oy có là tia phân giác của [latexpage]$\widehat{xOz}$[latexpage] không? Vì sao?
  3. Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz. Tính góc kề bù với [latexpage]$\widehat{yOz},\ \widehat{xOz} $[latexpage]

Bài 4. (0,5 điểm)  Tìm [latexpage]$n\in\mathbb{N}$[latexpage] để [latexpage]$\dfrac{n}{n+1}+\dfrac{2}{n+1}$[latexpage] là số tự nhiên

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN