Đề cương giữa học kì 2 Toán 7 Trưng Vương năm học 2020 – 2021

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Toán 7 Trường THCS Trưng Vương năm học 2020 – 2021. Nội dung Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Toán 7:

I. ĐẠI SỐ
Bài 1. Các khẳng định sau đúng hay sai? Đánh dấu “X” vào ô thích hợp

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Bài 3. Cho ABC nhọn có AB< AC và tia phân giác của BAC cắt BC tại D. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB.

  1. Chứng minh DA là tia phân giác của góc BDE.
  2. Chứng minh AD là trung trực của BE.
  3. Gọi K là giao điểm của AB và ED. Chứng minh ΔDBK=ΔDEC.
  4. Chứng minh BE // CK.

Bài 4. Cho góc xOy=100° và Oz là tia phân giác của xOy . Gọi H là điểm thuộc tia Oz và kẻ đường thẳng vuông góc với Oz tại H cắt Ox, Oy lần lượt tại M, N.

  1. Chứng minh OM=ON, HM=HN.
  2. Trên nửa mặt phẳng bờ MN không chứa điểm O, vẽ tam giác đều AMN. Chứng minh ΔMAH=ΔNAH và ba điểm O, H, A thẳng hàng.
  3. Lấy điểm B thuộc cạnh AN sao cho NB=NH. Hỏi ΔBHN là tam giác gì? Vì sao?
  4. Chứng minh AN⊥BM.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN