Đề kiểm tra học kì 1 Toán 7 THCS Thụy Phương năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 7 Phòng giáo dục và đào tạo Bắc Từ Liêm Trường THCS Thụy Phương năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 7 Phòng giáo dục và đào tạo Bắc Từ Liêm Trường THCS Thụy Phương năm học 2021 – 2022; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3 (1,5 điểm): Số học sinh của ba lớp 7A1, 7A2, 7A3 của một trường lần lượt tỉ lệ với 10; 9; 8. Biết số học sinh lớp 7A1 nhiều hơn số học sinh lớp 7A3 là 10 em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 4 (3 điểm): Cho \Delta \mathrm{ABC} có AB=AC. Gọi M là trung điểm của BC.

a) Chứng minh rằng: \Delta \text{ABM}=\Delta \text{ACM}.

b) Chứng minh rằng: AM vuông góc với BC.

c) Kẻ MH vuông góc với AB (H thuộc AB), MK vuông góc với AC (K thuộc AC). Chứng minh rằng: MH=MK.

d) Chứng minh rằng: HK / / BC.

Bài 5 (0,5 điểm) : Cho \frac{x}{-4}=\frac{y}{-7}=\frac{z}{3}. Tính giá trị của biểu thức A=\frac{-2 x+y+5 z}{2 x-3 y-6 z} ( với x, y, z \neq 02 x-3 y-6 z \neq 0 )

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN