Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Toán 8 Trưng Vương năm học 2020 – 2021

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Toán 8 Trường THCS Trưng Vương năm học 2020 – 2021. Nội dung Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Toán 8:

I. LÝ THUYẾT
A. Đại số
1. Nắm vững các bước giải các dạng phương trình:phương trình bậc nhất, phương
trình đưa về dạng bậc nhật, phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu.
2. Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình
B. Hình học
1. Diện tích của các hình đa giác
2. Định lý Talet trong tam giác; Định lý đảo và hệ quả của định lý Talet
3. Tính chất đường phân giác của tam giác

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Bài 9: Hai tổ sản xuất phải dệt 570 áo len. Trong thực tế tổ I đã vượt mức 15% kế hoạch của mình, tổ 2 dệt được ít hơn mức được giao 10% nên cả hai tổ đã dệt được 583 áo len. Hỏi theo kế hoạch thì mỗi tổ phải dệt bao nhiêu áo len?
Bài 10: Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị gấp 3 lần chữ số hàng chục và nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được số mới lớn hơn số cũ 54 đơn vị.
Bài 11: Hai vòi nước chảy vào một bể thì đầy bể trong 3 giờ 20 phút. Người ta cho vòi 1 chảy trong 3 giờ và vòi 2 chảy trong 2 giờ thì cả hai vòi chảy được 80% bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN