Đề cương Toán 7 có lời giải chi tiết

Đề cương Toán 7 có lời giải chi tiết. Nội dung Đề cương Toán 7 có lời giải chi tiết:

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Một số phương pháp chứng minh

Chứng minh tam giác cân:

  • Chứng minh tam giác có hai cạnh bằng nhau
  • Chứng minh tam giác có hai góc bằng nhau
  • Chứng minh tam giác đó có đường trung tuyến vừa là đường cao
  • Chứng minh tam giác đó có đường cao vừa là đường phân giác ở đỉnh

Chứng minh tam giác đều

  • Chứng minh tam giác đó có ba cạnh bằng nhau
  • Chứng minh tam giác đó có ba góc bằng nhau
  • Chứng minh tam giác cân có một góc là 60°

Các phương pháp chứng minh 3 đường thẳng đồng quy

  • Tìm giao của hai đường thẳng, sau đó chứng minh đường thẳng thứ ba đi qua giao của hai đường thẳng
  • Chứng minh một điểm thuộc ba đường thẳng
  • Chứng minh dựa vào tính chất đồng quy trong tam giác: Ba đường thẳng chứa các đường trung tuyến, các đường phân giác, các đường trung trực, các đường cao của tam giác

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN